top of page

Vare tjenester
 

Vi løser ditt bemanningsbehov når dette varierer. Hvis du har behov for å leie konsulenter til spesielle stillinger eller oppgaver er også det en viktig del av våre tjenester. Ta kontakt. Vi setter oss gjerne sammen med deg for å finne den rette løsningen.

Bemanning

Bemanning

 

I mange bedrifter varierer ofte behovet for bemanning. Både i korte og lange perioder. Årsakene kan være sesongrelaterte, kontraktrelaterte, permisjoner, ferieavvikling og mange andre. Varierer bemanningsbehovet i din bedrift? Da kan Sense Personell være løsningen for deg. Vi tar gjerne utfordringen med å bidra til at din bedrift løser disse behovene på best mulig måte.

Konsulent utleie

Konsulentutleie

 

Trenger din bedrift å leie inn personell til spesielle stillinger og/eller oppgaver? Utleie av kvalifiserte fagfolk er også en viktig del av vår virksomhet. Det kan være ressurser til prosjekter, økonomi, administrasjon, regnskap eller annet. Ta kontakt. Vi er klar til å hjelpe.

Rekruttering

Rekruttering

 

Skal dere ansette medarbeidere i faste stillinger i deres bedrift? Sense Personell kan også hjelpe med dette, slik at rett person blir ansatt. Vi hjelper deg å finne din perfect match og sikrer at dine medarbeidere blir i stillingen lenger.

Sense Personell har også ekstern samarbeidspartner som kan bidra i ansettelse av ledere og andre nøkkelpersonell.

Rådgiving

Rådgiving

 

Vi har lyst til å bli din diskusjonspartner. Vi vil svært gjerne bli så godt kjent med deg og din bedrift at vi kan sette oss sammen og planlegge ressurs- og bemanningsbehov. På denne måten kan vi finne de beste ressursene og beste løsningene som passer til din organisasjon.

Det skal være enkelt å være kunde hos oss

Vi har gode rutiner og driftssystemer som sikrer lett tilgang, oversikt og enkel timegodkjenning og registering. Sikre prosesser for intervju og kvalitetssikring av kandidater.
bottom of page