Sense Personell er et lokalt basert bemanningsselskap som har perfect match som mål for vår virksomhet. Derfor er engasjement for våre kunder og ansatte sammen med kvalitet og tett oppfølging våre viktigste verdier. Vi leverer løsninger innen et bredt spekter av fagområder.

Om oss
 

 

Verdier

 

Som bemanningsbyrå er vi opptatt av å tilby vel kvalifisert personell til våre kunder. Dette er en krevende og viktig oppgave. For å oppnå dette skal vi være engasjert og opptatt av våre kunder og ansatte, vi skal være gode på å følge opp våre kunder og ansatte og alle sammen skal vi være opptatt av kvalitet. Derfor er våre viktigste verdier:

Engasjement – Tett oppfølging – Kvalitet

 

Vår oppgave

 

Sense Personell skal tilby gode bemanningsløsninger. Vi skal ha god kjennskap til markedet og endringer som skjer i samfunnet for øvrig. Vise samfunnsansvar. Vi skal være genuint opptatt av arbeidsmarkedet i regionen, både på jobbsøker og arbeidsgiver siden. Sense Personell skal oppleves som en seriøs aktør i markedet.

 

HMS

 

Helsen og sikkerheten til våre ansatte er svært viktig for oss. Sense Personell vil derfor ikke med viten og vilje gjøre forretninger med kunder som ikke forplikter seg til å verne om helsen og sikkerheten til våre ansatte. Gode HMS-rutiner skal sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette gjelder både det fysiske ved arbeidsmiljøet, samt en arbeidsplass som gir mulighet for trivsel og utvikling. Dette vet vi at du som kunde også er opptatt av.

 

Kvalitet

 

Kvalitet er en av våre viktigste verdier. Sense Personell skal fremstå som kvalitetsbevisst i alt det vi foretar oss. Både internt, ute i markedet, på kundebesøket, i intervjufasen, ved referansesjekk og ellers i samfunnet. Våre prosesser, arbeidsverktøy, arbeidsmåte og personlige egenskaper skal bidra til dette.

 

Revidert Arbeidsgiver

 

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Sense Personell AS er godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Dette innebærer at vi er ferdig revidert på at vi oppfyller kravene til rutiner og praksis som arbeidsgiver som stilles i hoveddokumentet for ordningen.

revidert arbeidsgiver.gif

Stavanger

+47 51 12 33 22

Besøksadresse

Haakon VII’s gt. 9
4005 Stavanger

Postadresse

Postboks 364 Sentrum
4002 Stavanger


Se kart »

Bergen

+47 53 51 80 80

Besøksadresse

Edvard Griegs vei 3a
5059 Bergen

Postadresse

Edvard Griegs vei 3a 5059 Bergen


Se kart »

© 2019 Sense Personell AS All rights reserved  |  Org nr.: 816 729 122
Personverneklæring  |  Informasjonskapsler
Utviklet av Fresh Lemon Studio
TA KONTAKT MED OSS