top of page

Arbeidsgiver
 

Trenger du personell i din bedrift? Vi vil svært gjerne være med å bidra til at du når dine mål.

Hvorfor velge Sense Personell?

Perfect match er vårt mål og vår suksessfaktor. Derfor vil Sense Personell gjøre sitt ytterste for at du som kunde skal være fornøyd. Engasjement for våre kunder og ansatte sammen med kvalitet og tett oppfølging er våre viktigste verdier.

Kompetanse og erfaring

 

Vi har lang erfaring fra bemanning og konsulent utleie og har god kompetanse på de forskjellige fagområdene vi jobber innenfor. For deg som kunde betyr det at du fra oss skal tilbys arbeidstakere med rett kompetanse og erfaring for å løse deres oppgaver på best mulig måte. Perfect match er vårt mål. Vi strekker oss langt for å bli best mulig kjent med deg som kunde og markedet generelt.

Våre ansatte

 

Vi søker hele tiden etter vel kvalifiserte kandidater for det markedet vi jobber for og bruker forskjellige medier for å finne de rette. Vi ønsker å være i forkant slik at når vi får et oppdrag fra kunde så har vi allerede kandidater klar. Våre aktuelle kandidater har alle vært gjennom vår kvalitetssikringsprosess gjennom intervju og referansesjekk. De skal ha de faglige og ikke minst de personlige egenskapene som du som kunde er opptatt av.

Innleieforhold

 

Som innleid i din bedrift skal våre ansatte forholde seg til deres arbeidsreglement. Sense Personell vil være arbeidsgiver. Vi vil i hele innleieperioden ha en tett dialog med vårt personell som er i arbeid hos deg. Vi vil også ha en dialog med deg som kunde om arbeidsforholdet, at jobben blir gjort som avtalt, mulige endringer i oppdraget m.m. Engasjement, kvalitet og tett oppfølging er våre viktigste verdier.

Det skal være enkelt å være kunde hos oss

Vi har gode rutiner og driftssystemer som sikrer lett tilgang, oversikt og enkel timegodkjenning og registering. Sikre prosesser for intervju og kvalitetssikring av kandidater.
bottom of page